AZ ISZLÁM JELENKORI REFORMJA

A vallások történelmében mindig voltak reformtörekvések. Ez az iszlámra is érvényes. A XIX. században azzal a céllal hoztak életre egy közösséget, hogy felszámolja a vallásról alkotott téveszméket és félreértéseket.

Ahmadiyya Muslim Jamaat-nak hívják azt a reform közösséget, melyet 1889-ben Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alapított. Az isteni kinyilatkoztatás szerint ő az Ígért Messiás és az iszlám Mahdi-ja. Megalapítása után több mint száz évvel a közösség világszerte sok millió tagot számlál, akik a világ több mint 190 országában élnek. Az alapító 1908-ban bekövetkezett halála után megválasztották utódját, akit kalifának neveztek. Jelenleg Hazrat Mirza Masroor Ahmad 5. kalifa vezeti a közösséget. Németországban több mint 30000 tagja van a közösségnek, 240 helyi szervezetben, a közösség 36 saját mecsettel és mintegy 70 közösségi központtal rendelkezik.

Hadhrat Ahmad így nyilatkozott küldetéséről: Nekem az a feladat jutott megbízatásomul, hogy betemessem az isten és alkotása között keletkezett árkot, s helyette szeretet és őszinteség jellemezte kapcsolatot hozzak létre; továbbá ki kell nyilatkoztatnom azt az igazságot, ami a vallási háborúk és viszályok befejezéséhez vezet, s így le kell tennem a béke alapkövét; olyan vallási igazságokat kell feltárnom, amelyek a világ szeme előtt láthatatlanná váltak; és ennek a spiritualitásnak olyan példáját kell adnom amely az önző irigység sötétségének leple alá került; s inkább személyes példáimmal, semmint szavaimmal kell gondoskodnom az isteni erők hirdetéséről és megértetéséről, hogy ezek a erők eljussanak az emberek lelkébe, és a meditáció vagy ima során felébredjenek bennük.” (Lecture Lahore, 47).

Hadhrat Ahmad reformja az iszlám mindegyik területét átfogja, és tanainak azokat a különféle aspektusait érinti, melyek közül néhányat itt összefoglalunk.