Az állam és a vallás viszonya

Az iszlám nem részesít előnyben semmilyen kormányzati formát. A Korán sokkal fontosabbnak tartja, hogy a kormányzati cselekvések az abszolút igazság alapvetésein nyugodjanak. Az iszlám javasolja az állam és a vallás szétválasztását, és a muszlimokat engedelmességre és az állami törvények tiszteletére kötelezi. Az iszlám vallási előírásait a Scharia foglalja össze, a fogalom jelentése: „a forráshoz vezető út”. A Scharia minden olyan szabályt tartalmaz, melyek a vallási kötelességek teljesítéséhez szükségesek, mint az ima, a böjt, az adomány, a búcsújárás stb. Ezen kívül tartalmaz rendelkezéseket a házasság, az öröklés, a szerződések stb. vonatkozásában. A Scharia-nak a legtágabb értelemben az a jelentése, hogy az embernek magának az iszlám etikai szabályai szerint kell élnie, hogy eljuthasson isten közelébe.